Kategórie

Témy poradenstva


Každý z členov ZÚSK s balíkom Profi alebo Business môže po prihlásení do členskej sekcie (v pravom hornom rohu) kumulatívne položiť 3 otázky za kalendárny mesiac, max. 10 otázok za kalendárny rok z akejkoľvek oblasti (daňovej / účtovnej / mzdovej / právnej). Ide o operatívne poradenstvo na bežne sa vyskytujúce problémy z praxe. Otázky neprimeraného rozsahu (zahraničná legislatíva, odborné stanoviská a komplexné analýzy) nespadajú do rámca poradenstva poskytovaného ZUSK. Po zodpovedaní otázky jedným z našich špecialistov, budete informovaný na Vašu emailovú adresu zadanú pri registrácii.

Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Predaj budovy

Platca DPH predáva funkčnú budovu aj s pozemkami platcovi DPH s.r.o. Je potrebné vystaviť aj faktúru? Predajca ju predtým prenájimal kupujúcemu. Kupujúci ju bude používať na podnikanie. Jedná sa o sklady a kancelárie. Ak treba vystaviť faktúru, musíme ju vystaviť s DPH?

Technické zhodnotenie nehnuteľnosti v pamiatkovej rezervácii

Na liste vlastníctva máme pri nehnuteľnosti v oddiely „druh chránenej nehnuteľnosti“ kód 202 – „pamiatková rezervácia“. Vzťahuje sa na takúto nehnuteľnosť § 22 ods. 6 písm. c) ZDP – teda v prípade technického zhodnotenia bude toto iným majetkom zaradeným v 2. OS ?

Odpočítanie DPH pri obstaraní investičného majetku

Sme spoločnosť, ktorá poskytuje služby oslobodené od dane podľa § 28 až § 42 zákona o DPH. Chceme kúpiť investičný majetok. V § 49a sa hovorí: (1)Daň uplatnenú na investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c), ktorý je zahrnutý v majetku platiteľa a ktorý platiteľ použije na účely podnikania, ako… Čítať viac »

Režim DPH pri dodávke a montáži solárnych panelov na strechu

Firma – platiteľ DPH dodala a namontovala pre inú firmu (tiež platiteľa DPH) solárne panely na strechu, urobila rozvody, nainštalovala menič, rozvádzač a batérie. Patrí táto dodávka a montáž pod prenos daňovej povinnosti, lebo v tabuľke v sekcii F som nič také nenašla?

Vyplácanie podielov na zisku a obmedzenie platieb v hotovosti

Spoločnosť s ručením obmedzeným chce vyplatiť podiely na zisku za obdobie rokov 2013 – 2016. Je nám jasný spôsob a teda, že sadzba poistného na zdravotné poistenie je 14 % pre všetkých bez rozdielu a bez oslobodeného minima. Odvody platí právnická osoba preddavkovo, t. j. vyplácajúca spoločnosť z nich odvedie preddavok na zdravotné odvody hneď… Čítať viac »

Predčasný dôchodok a práca vo vlastnej s.r.o.

Klientka je konateľkou vo vlastnej s.r.o., kde je aj normálne zamestnaná. K 1.12.2023 si chce požiadať o predčasný dôchodok. Môže byť aj po žiadosti o predčasný dôchodok naďalej konateľkou svojej s.r.o. ? A zároveň akým spôsobom je ideálne sa zamestnať vo svojej s.r.o. počas obdobia prideleného predčasného dôchodku (počas obdobia od 1.12.23 do 30.6.2024) a… Čítať viac »

Účtovanie nároku na vrátenie poplatku za dobierku na základe reklamácie – pošta

Odosielateľ zašle na dobierku tovar. Poštovné je za samotnú zásielku (list alebo balík) a za doplnkovú službu – dobierka. Ak si adresát zásielku neprevezme, vráti sa späť odosielateľovi. Odosielateľovi je vrátená iba suma poštovného za doplnkovú službu – dobierka z dôvodu, že táto služba nebola poskytnutá – keďže zásielka nebola doručená/prevzatá. Ako sa predmetná transakcia… Čítať viac »

Predaj článkov

Klient má jednoosobovú s.r.o. – marketingové a reklamné služby. Raz za mesiac napíše pre svojho klienta článok / sériu článkov, ktorý je následne uverejnený na ich web stránke (jedna časť), prípadne si ho môžu predplatitelia celý zaplatiť. Je v poriadku, ak to klient fakturuje v rámci marketingových / reklamných služieb, ktoré svojmu klientovi poskytuje? Alebo… Čítať viac »

Výroba, dodávka a montáž nábytku do zahraničia

Sme firma s.r.o.,platiteľ DPH a ideme vyrobiť nábytok a následne namontovať v hotelových izbách na nehnuteľnosti, ktorá je v ČR. Česká firma, s ktorou podpisujeme zmluvu je platiteľ DPH . Nábytok bude vstavaný aj voľne stojací. Je potrebné pred začiatkom výroby sa zaregistrovať v ČR ako platiteľ DPH a výkazy posielať tam? Nábytok sa vyrobí… Čítať viac »