Kategórie

Témy poradenstva


Každý z členov ZÚSK s balíkom Profi alebo Business môže po prihlásení do členskej sekcie (v pravom hornom rohu) kumulatívne položiť 3 otázky za kalendárny mesiac, max. 10 otázok za kalendárny rok z akejkoľvek oblasti (daňovej / účtovnej / mzdovej / právnej). Ide o operatívne poradenstvo na bežne sa vyskytujúce problémy z praxe. Otázky neprimeraného rozsahu (zahraničná legislatíva, odborné stanoviská a komplexné analýzy) nespadajú do rámca poradenstva poskytovaného ZUSK. Po zodpovedaní otázky jedným z našich špecialistov, budete informovaný na Vašu emailovú adresu zadanú pri registrácii.

IFRS - Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva

Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Tvorba fondu opráv pri podielovom vlastníctve nehnuteľnosti a DPH

Platiteľ DPH predá podiely na vlastnenej nehnuteľnosti, čast podielu na nehnuteľnosti si ponechal s tým, že bude aj naďalej spravovať uvedenú nehnuteľnosti. S novými podielnikmi sa dohodol aj na tvorbe fondu opráv, ktorý bude v prípade potreby použitý na náhle poruchy, opravy prípadne rekonštrukcie spoločnej nehnuteľnosti v blízkej alebo vzdialenej budúcnosti. Príspevok do fondu opráv… Čítať viac »

Faktúracia a odpočet za ubytovanie

SZČO má uzatvorenú zmluvu na elektroinštalačné práce na stavbe v Nemecku. Faktúruje prevedené práce každý mesiac slovenskej s.r.o. za odpracované hodiny sumou, napr. 100 hod. x 17 €/hod. = 1 700 €. Plus túto sumu navýši o ubytovanie 15 dní x 20,00 € = 300,00 €.  Spolu fakturovaná suma 2 000 €r a odpočíta sumu… Čítať viac »

Daňové náklady SZČO – oblečenie, dioptrické a slnečné okuliare

SZČO právnička žiada ako pracovný „dresscode“ účtovať do daňových nákladov bežné módne oblečenie zo ZARA (svetrík, vetrovka, tričko, pletené nohavice, kabelka spoločenská….), teda nie kostým, blúzku, lodičky, kabát povedzme 1-2x do roka, ďalej dioptrické a slnečné okuliare. Som toho názoru, že dioptrické a slnečné okuliare nie sú daňovým výdavkom a tiež ani bežné oblečenie napriek… Čítať viac »

Poskytnuté a prijaté preddavky pri trojstrannom obchode

Potrebovala by som usmerniť pri prijatých preddavkoch pri trojstrannom obchode. Sme slovenská firma – platiteľ dane a uzatvorili sme obchod na dodanie tovaru s českým podnikateľom, ktorý je registrovaný pre DPH v Českej republike. Naša firma-  slovenský platiteľ dane sme si objednali tento tovar pod svojim identifikačným číslom pre DPH u svojho obchodného partnera v… Čítať viac »

Transakčné poplatky za služby platobnej brány

Otvorili sme e-shop a prijímame platby cez platobnú bránu. Spoločnosť s IE…..,, ktorá je prevádzkovateľom platobnej brány, nám poslala faktúru na transakčné poplatky. Na faktúre je uvedené applies reverse charge. Používali sme ale aj dve iné platobné brány a tam sme dostávali faktúry bez DPH. Prevádzkovatelia sa odvolávali na § 39 ods. d) zákona o… Čítať viac »

Prijatý úrok z pôžičky

V novembri 2021 požičala spoločnosť ABC s.r.o. spoločnosti XYZ a.s. (nejedná sa o spriaznené osoby) sumu 100 000 EUR. V zmluve je dohodnutý fixný úrok 12.000 EUR splatný do dňa konečnej splatnosti 30.11.2022. Kedy ovplyvní úrok základ dane u spoločnosti ABC s.r.o.? Bude to daňový príjem roku 2021 bez ohľadu na to, či bude uhradený… Čítať viac »

Fakturácia montáže lakovacej linky v Jaguár Land Rover Nitra poľskej zdaniteľnej osobe neregistrovanej na Slovensku

Slovenský platiteľ dane poskytuje poľskej zdaniteľnej osobe neidentifikovanej pre DPH na Slovensku služby montáže lakovacej linky karosérií automobilov v závode na výrobu automobilov Jaguár Land Rover Nitra. Linka sa montuje v budove určenej ako lakovňa automobilov. Je uvedená služba dostatočne previazaná s nehnuteľnosťou lakovne, aby sa miesto určenia zdaniteľného plnenia posudzovalo podľa § 16 zákona… Čítať viac »

Účtovanie neuplatnenej DPH

Klient platca DPH nakupuje nehnuteľnosti, rekonštruuje ich a predáva občanom s oslobodením podľa § 38 zákona o DPH. Počas rekonštrukcie náklady účtujeme na 133/321, pri predaji 507/133 a výnos 378/607. Teraz prijal faktúru od dodávateľa za stavebné práce na dome s tuzemským prenosom DP. Keďže nemá nárok na odpočet DPH, tak túto DPH účtujeme na… Čítať viac »

Nadčas u zamestnanca pracujúceho na zmeny

Na pracovisku máme aj zamestnancov, ktorí majú rozvrhnutý pracovný čas tak, že pracujú tzv. dlhý a krátky týždeň Dĺžka zmeny je 11 hod, v piatok a sobotu 11,5 hod. Ide o 14 dňový cyklus. PO -11 h UT -11h ST-voľno ŠT-voľno Pia-11,5h SO-11,5h NE- 11h PO- voľno UT-voľno ST – 11h ŠT – 11h Pia… Čítať viac »

Fakturácia nájmu nebytových priestorov a DPH

Firma s.r.o. platiteľ DPH obstarala v r.2018 budovu (reštauračno-obchodné centrum). Budova bola od dátumu obstarania do súčasnosti postupne zrekonštruovaná, t,j. technicky zhodnotená. Pri obstaraní aj technickom zhodnocovaní bol uplatňovaný odpočet DPH. Budovu firma od r.2018 prenajíma, jedná sa o prenájom nebytových priestorov. Nájom je fakturovaný s DPH. Nájomcovia sú firmy platitelia aj neplatitelia DPH. Od… Čítať viac »