Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Uplatňovanie zrážkovej dane pri predaji umeleckých výrobkov


Môžete mi vysvetliť o aké paragrafy zo zákona o DzP opiera Finančná správa nižšie uvedené tvrdenie? Na základe čoho nemusí byť uplatnená zrážková daň pri príjmoch podľa § 6 ods. 2 písm. a), keď nie je uzatvorená dohoda podľa § 43 ods. 14? Poprosím, o Váš názor na túto situáciu. Podotknem ešte, že ja riešim situáciu, kedy mi umelci tvrdia, že nemusia mať pri predaji svojich výrobkov v stánku v rámci festivalu registračné pokladnice, pretože predávajú umelecké výrobky.

Otázka č. 4 – príjmy autora bez uzatvorenej zmluvy o dielo (ak nejde o dielo vytvorené autorom na objednávku)
Fyzická osoba umelec (maliar) vytvoril dielo z vlastného podnetu, bez zadania od objednávateľa (bez uzatvorenia zmluvy) a na vlastné náklady, ktoré následne predá. Ako posúdi uvedený daňovník takéto príjmy, keď neuzatvoril žiadnu zmluvu o vytvorení diela, ani licenčnú zmluvu podľa autorského zákona?

Odpoveď:
Maliar takéto príjmy z vytvorenia diela zaradí medzi príjmy podľa § 6 ods.2 písm. a) zákona o dani z príjmov, a to aj napriek tomu, že nemá uzatvorenú zmluvu o dielo. V danom prípade ide o dielo spĺňajúce charakter duševnej tvorivej činnosti podľa autorského zákona, pričom z takto dosiahnutých príjmov sa daň vyberaná zrážkou neuplatní. Daňovník príjem zdaní sám, prostredníctvom podaného daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie (ak mu vznikne povinnosť podať daňové priznanie v súlade s ustanovením § 32 zákona o dani z príjmov).

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom