Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Účtovanie ukončenia leasingu z dôvodu platobnej neschopnosti nájomcu


Firma uzatvorila zmluvu o finančnom prenájme stroja od 22.4.2019 – začiatok doby prenájmu.
OC 759 tis. EUR. Počet splátok 72.
Prenajímateľ predmet nájmu odobral 28.2.2021, lebo nájomca nezaplatil 5 splátok.
Zostatok istiny finančného prenájmu je 541 tis. EUR.
Za predčasné ukončenie leasignu prenajímateľ vyčíslil pokutu vo výške 265 tis. EUR. Je dohodnutý splátkový kalendár na 30 mesiacov.
Firma zaúčtovala: MD D
– vysporiadanie záväzku z prenájmu do výšky zost. ceny istiny 474 648 541 tis.
– zúčtovanie sankcie 548 325 265 tis.
– odpis majetku z dôvodu odovzdania – zost. cena 551 082 701 tis.
– vyradenie majetku 082 022 759 tis.
Je toto účtovanie správne?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Petra Lacková, MBA

Poskytuje poradenstvo na otázky z oblasti dani z príjmov právnických osôb, dani z pridanej hodnoty, ako aj na otázky ohľadom medzinárodných štandardov finančného výkazníctva IFRS.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom