Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Prenájom bytu (nezaradeného do obchodného majetku) a fond opráv


Poprosil by som o usmernenie v oblasti uplatnenia daňových výdavkov pri prenájme nehnuteľnosti / bytu FO (nehnuteľnosť nie je zaradená do obchodného majetku prenajímateľa).

Konkrétne nastáva diskusia s klientom na tému, či je možné uplatniť fond opráv do daňových nákladov, ak prenajímateľ nezaradil do obchodného majetku predmetnú nehnuteľnosť v aspekte na tento článok:
https://uzitocna.pravda.sk/peniaze/clanok/697796-dan-z-prenajmu-nehnutelnosti-pozrite-si-priklady/

Klient vychádza z tohto vyjadrenia vo vyššie uvedenom článku:
Ak prenajímanú nehnuteľnosť daňovník nezaradí do obchodného majetku, môže si do daňových výdavkov zahrnúť
– výdavky za spotrebu energií (vody, plynu, tepla, elektrickej energie),
– zaplatené preddavky do fondu prevádzky, opráv a údržby tvoreného podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,

Mám za to, že ak nehnuteľnosť nie je zaradená do obchodného majetku, tak sú oklieštené aj daňové výdavky, t.j. prenajímateľ si nemôže zahrnúť do daňových výdavkov náklady na opravy, rekonštrukciu, modernizáciu daného bytu. Mám za to, že s tým súvisí aj predmetný fond opráv, ktorý spláca správcovi bytového domu, t. j. pri prepočte daňových výdavkov, treba na základe interného dokladu odrátať vyčíslený fond opráv, lebo ak by si mohol dať do daňových výdavkov aj predmetný fond opráv, tak je to v rozpore s nákladmi na opravy, rekonštrukciu, modernizáciu… aj keď ten fond opráv súvisí so spoločnými priestormi.

Ďalšia otázka, súvisiaca s evidenciou nehnuteľnosti v obchodnom majetku:

Konkrétna situácia:
– prenajímateľ má viac nehnuteľností, predtým boli zaradené do obchodného majetku
– pred pár rokmi sa prenajímateľ rozhodol vyradiť z obchodného majetku, z dôvodu, že plánoval nehnuteľnosti predať po 5tich rokoch od vyradenia…
– aktuálne sa situácia zmenila, nie je v pláne predať nehnuteľnosť, ale jedna nehnuteľnosť vyžaduje menšiu rekonštrukciu a prenajímateľ zvažuje konkrétnu nehnuteľnosť zaradiť opätovne do obchodného majetku, aby si mohol uplatniť daňové výdavky na rekonštrukciu… Je tento postup možný, ak už bola nehnuteľnosť vyradená z obchodného majetku, môže ju znova zaradiť? (pozn. daňové odpisy k tejto nehnuteľnosti sa neuplatňovali a ani sa uplatňovať nebudú, ide o náklady súvisiace s opravou a rekonštrukciou).

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom